Sign in

Virtual Environment’ın tanımını direkt yazmak yerine kendisine neden ihtiyaç duyduğumu yaşadığım bir olayla anlatmak istiyorum. Makine öğrenmesinde dengesiz veriler üzerinde çalışmam gerekmişti ve bunun için imbalanced-learn paketine ihtiyacım vardı. Tabii ilk aklıma gelen pip install -U imbalanced-learn ile bu paketi önce makineme indirmek sonra da çalıştığım IDE’de import imbalanced-learn diyerek kullanmaktı.

Fakat import imbalanced-learn çalıştırınca karşıma versiyon uyuşmazlığı hatası çıktı. Sorun makinemdeki sklearn kütüphanesinin versiyonunun gereksinimlerin altında kalmasıydı. O zaman sklearn kütüphanesini güncelleyebilirim diye düşündüm fakat aklıma başka bir soru da geldi.

Diyelim çalıştığım başka bir proje daha olsun. Orada da bu güncellediğim sürüm ile başka bir paketin uyuşmazlığı olsun…

Emel

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store